Youth climate strikers open letters to world leaders

Goto Swedish version

2019-03-01

We will not rest again

We, the young, are deeply concerned about our future. Humanity is currently causing the sixth mass extinction of species and the global climate system is at the brink of a catastrophic crisis. Its devastating impacts are already felt by millions of people around the globe. Yet we are far from reaching the goals of the Paris agreement. 

Young people make up more than half of the global population. Our generation grew up with the climate crisis and we will have to deal with it for the rest of our lives. Despite that fact, most of us are not included in the local and global decision-making process. We are the voiceless future of humanity. 

We will no longer accept this injustice. We demand justice for all past, current and future victims of the climate crisis, and so we are rising up. Thousands of us have taken to the streets in the past weeks all around the world. Now we will make our voices heard. On 15 March, we will protest on every continent. 

We finally need to treat the climate crisis as a crisis. It is the biggest threat in human history and we will not accept the world’s decision-makers’ inaction that threatens our entire civilisation. We will not accept a life in fear and devastation. We have the right to live our dreams and hopes. Climate change is already happening. People did die, are dying and will die because of it, but we can and will stop this madness. 

We, the young, have started to move. We are going to change the fate of humanity, whether you like it or not. United we will rise until we see climate justice. We demand the world’s decision-makers take responsibility and solve this crisis. 

You have failed us in the past. If you continue failing us in the future, we, the young people, will make change happen by ourselves. The youth of this world has started to move and we will not rest again. 

The global coordination group of the youth-led climate strike
fridaysforfuture.int@gmail.com 


Goto English version

2019-03-01

Aldrig mer tänker vi vila

Vi ungdomar är djupt bekymrade över vår framtid. Människor har skapat den 6:e massutrotningen under jordens hela historia, och klimatet är på väg mot en katastrof. Dess katastrofala påverkan känns redan jorden runt, ändå är vi långt ifrån att nå de globala målen som Parisavtalet lade ut så tydligt. 

Ungdomarna utgör mer än hälften av den globala befolkningsmängden. Vår generation växte upp med klimatkrisen och det är vi som kommer lida av dess påverkan för resten av våra liv. Oavsett detta är vi inte med och påverkar det politiska spelet. Vi är den röstlösa framtiden. 

Vi accepterar inte längre dessa orättvisor. Vi begär klimaträttvisa. Det förespråkar vi för alla förra, nutida och framtida offer av klimatkrisen. Vi gör det genom att ta ställning och demonstrera! Tiotusentals ungdomar har redan gått ut på gatorna och demonstrerat de senaste månaderna, runt om i världen. Nu kommer vi samla oss under en gemensam strejk. Den 15:e mars kommer vi protestera i varje världsdel. 

Vi måste börja behandla vår klimatkris som en kris. Det här är det största hotet mänskligheten någonsin har upplevt, men vi vägrar stå för en utrotning. Vi har rättigheten att ha våra hopp och drömmar. Globala uppvärmningen sker redan nu. Folk har dött, dör och kommer fortsätta dö på grund av att vi inte har agerat, men vi vill och kommer att fortsätta bekämpa den. 

Ungdomarna har börjat röra på sig. Vi tänker visa vägen till en bättre värld, vare sig du enskilde tycker om det eller inte. Tillsammans tänker vi stå upp den 15:e mars och flera gånger till, tills vi ser våra rättigheter uppfyllda. Vi förväntar att världens politiker och ledare tar ansvar för att lösa krisen. Ni har svikit oss förut. Eftersom ni fortsätter så kommer vi, de unga, ta över ansvaret genom att strejka. Ungdomarna har börjat röra på sig, och aldrig mer tänker vi vila. 

Ungdomarna
fridaysforfuture.swe@gmail.com